Památník Milady Horákové

Budova Právnické fakulty UP má svou historickou symboliku. Za komunistického režimu vznikla jako sídlo okresního výboru KSČ a na sklonku roku 1989 se její okolí stalo významným dějištěm sametové revoluce v Olomouci. Po pádu totality sem byla umístěna obnovená právnická fakulta, s ideou přeměnit „centrum bezpráví na kazatelnu práva.“ Fakulta od té doby pracuje na posilování hodnot svobody, demokracie a občanské společnosti. O tom, že se jí to daří, svědčí třeba prestižní Cena Hannah Arendtové nebo Cena bezpečnostní rady státu ČR, které byly PF UP jako instituci uděleny.

Od roku 2004 zdobí prostor před fakultou Památník tří odbojů od akademického sochaře Bohumila Teplého – kamenný obelisk věnovaný bojovníkům za svobodu a demokracii.

Nová knihovna právnické fakulty pak nese jméno Milady Horákové – právničky, demokratické političky a oběti justiční vraždy komunistického režimu. V roce 2023 zde byl Miladě Horákové odhalen symbolický památník z dílny významného výtvarníka Otmara Olivy. Najdete ho ve veřejně přístupném předsálí knihovny, navazujícím na hlavní fakultní recepci.

Návštěvu právnické fakulty lze spojit i s posezením v přilehlém vestibulu s kávou ze zde umístěného univerzitního bistra FreshUP. Při němž lze obdivovat i velkoformátové obrazy malíře Michala Ožibka, které jsou zde dlouhodobě vystaveny.

Právnická fakulta UP, 17. listopadu 8

Mapy Google

pondělí–pátek 6:30–21:00

zdarma

www.pf.upol.cz

 Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)